Makoa J

 

Foaled: 2018
Sex: Colt
Sire: RA Aloha
Dam: Khenya PGA

 

 

porcelain j  

.

.
   


 

 


Makoa J
  .
  RA Aloha   Fame VF  Bey Shah  *Padron
 Kilika
 Raffoleta-Rose  *Sasaki
 *Medina Azahara
  RA Mystical Rose   Jullyen El Jamaal  *Ali Jamaal
 Jullyen El Ludjin
 JBK Mystic Fawn  Padrons Psyche
 Tanzeers Supreme
  Khenya PGA   Khadraj NA  Ponomarev  Salon
 Palitra
 Khatreena NA  Padron
 Kateesia
  Makena PGA  Padrons Psyche  Padron
 Kilika
 HJ Porcelain Bey  Bey Shah
 Marosh Santaella