bar

2022 Foals

bar

COLTS
bar

Alaska J
(Khaja J X Khassandra J)

 

 

bar

 

Raptor J
(MPA Giovanni X Falcons Jewel BHF)

 

 

bar

 

Makai J
(Khaja J X RA Kela)

 

 

bar

 

Aries J
(Kola J x Galaxie J)

 

 

bar


Cachito J
(Pharaoh HBV x Unforgettable J)

 

bar


Karajan J
(Khaja J x Kharmel J)

 

bar


Kyiv J
(Khaja J x Jer Koko)

 

bar

Promarc J
(QR Marc x Promisa J)

 

barFILLIES

bar

Affection J
(Fa El Rasheem x Infatuation J)

 

 

bar

 

Compassion J
(Khaja J x Fascination J)

 

 

bar


Exception J
(Ansiedad J x Fascination J)

 

 

bar


Janne Doe J
(Khaja J x Liza Janne)

 

 

bar


Keren J
(MPA Giovanni x Jemima Aljassimya)

 

 

bar


Lviv J
(Khaja J x Jer Koko)

 

 

bar


Miss Khongeniality J
(*Khadraj NA x Starina PGA)

 

 

bar

Nayane J
(Khaja J x Miss Giovanna)bar

 

Roslyn J
(Khaja J X Rosalene J)


bar

HALF-ARABIANS
bar

Rhapsody In Blue J
(Khaja J x Blue Moon J)

 

bar

Snickers J
(Kola J x Khrackel J)bar

Incandescent J
(Khaja J X Infra Red J)

 

bar

Moonlight N Vermont J
(MPA Giovanni X Ultra Violet Blue)


bar
2021 Foals

bar

COLTS
bar


Allegro J
(Puccini J x Amety B)

alabama

bar

Aquarius J
(Kola J x Galaxie J)

alabama


bar

Arlington J
(Khaja J x Khassandra J)

alabama


bar

Baklava J
(Khaja J x Fascination J)

alabama


bar

Calaf J
(Puccini J x Khasmire)

alabama


bar

Ekanite J
(Emerald J x Julia J)

alabama


bar

Elation J
(Puccini J x Fascination J)

alabama


bar

Gianni J
(Puccini J x Kharmen J)

alabama


bar

Meissen J
(Ansiedad J x Porcelaine J)

alabama


bar

Nessun Dorma J
(Puccini J x Bhakita J)

alabama


bar

Panashe J
(Ansiedad J x Promisa J)

alabama


bar

Polaris J
(Khaja J x Provocative J)

alabamabar

Prosekko J
(Kola J x Promise Me J)

alabama


bar

Talus J
(Kola J x Keepsayke)

alabama

 

 

bar

Voulez-Vous J
(Puccini J x Porshah J)

alabama


 

bar

FILLIES
bar


Accent J
(Kola J x Amet B)

Allusion jbar

Crescendo J
(Khaja J x Amora B)

Allusion j


bar

Ka`ula J
(Khaja J x RA Kela)

Allusion j


bar

Kalendar Girl J
(Kola J x Khover Girl J)

Allusion j


bar

La Boheme J
(Puccini J x Khenya PGA)

Allusion j


bar

Pristina J
(Khaja J x Pristine J)

Allusion j


bar

Promise Me Magic J
(QR Marc x Promisa J)

Allusion jbar

HALF-ARABIANS
bar

 

Allegheny Moon J
(MPA Giovanni x Ultra Violet Blue)

 


khanasta


bar

Blue Suede Shoes J
(Khaja J x Blue Moon J)

 


khanasta


bar

Brilliant J
(Khaja J x Infre Red J)

 


khanasta


bar

Heat Wave J
(Kola J x Blue Bayou J)

 


khanasta


bar

Lavender Blue J
(Khaja J x Blue Moon J)

 


khanasta


bar
2020 Jerland Highlights
 

bar

 

A Celebration of Jerland and *Khadraj NA
 


bar

2020 Foals
bar

COLTS

bar

Manon Lescaute J
(Puccini J x Bakhita J)

alabama

 

bar

Maui J
(Khaja J x RA Kela)

fernando j

 

bar

Pallas J
(Khaja J x Keepsayke)

haleakala 

bar

 

FILLIES
bar

Madame Butterfly J
(Puccini J x Starina PGA)

Allusion j

 

bar

La Rondine J
(Puccini J x Afire J)

Arizona J


bar

 

Nayara J
(Khaja J x Miss Giovanna)


love j

bar

 

 

 

Rising Fawn J
(Khaja J x Delaney)

puccini j
bar

 

Khaptivating J
(*Khadraj NA x Amurath Galetea)

promise j

 

 

bar

HALF-ARABIANS

bar

 


Paper Rose J
(Khaja J x GG Barbedwire N Roses)

 


khanasta

bar