Khalani J

 

Foaled: 4-6-2019
Sex: Colt
Sire: *Khadraj NA
Dam: RA Kela

 

  .
   


 

 


 Khalani J
 AHR*678812
  *Khadraj NA  *Ponomarev  *Salon  Negativ
 Sonata
 *Palitra  Salon
 Panama
 Khatreena NA  *Padron  Patron
 Odessa
 *Kateesia  Kaborr+++
 El Cap Demitasse
  RA Kela   Magnum Psyche  Padrons Psyche  *Padron
 Kilika
 A Fancy Miracle  *Sasaki
 *Medina Azahara
  RA PO Okela  Fame VF  Bey Shah
 Raffoleta_Rose
 MAF Niketa  Steppenwulf
 Maf Nike

 

khalani j